Alles over Papendrecht...

Koopzondag in Papendrecht

Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent dat gemeenten nu de mogelijkheid hebben om vrijstelling te verlenen voor het verbod op winkelopenstelling op zondagen. Sinds 16 oktober 2014 mogen de winkels in Papendrecht dan ook op elke eerste en derde zondag van de maand tussen 12.00 en 18.00 open zijn.

 De ontheffing geldt voor de hele gemeente, maar in de praktijk maken vooral de grote landelijke winkelketens van de koopzondag gebruik. Zelfstandige winkeliers zijn beduidend minder vaak open op zondagen dan ketenbedrijven. Zij willen vaker dan ketenbedrijven een vrije dag in de week en/of de zondagsrust respecteren.

De eigenaar van bouwmarkt Karwei had begin 2014 een burgerinitiatief ingediend voor invoering van de koopzondag. Zijn inzet was om elke zondag zijn winkel te kunnen openen, maar daarvoor kwam enkel steun van VVD, PvdA en D66. De christelijke partijen waren daar fel tegen en zagen geen noodzaak voor de koopzondag. Zij wilden het dossier op de lange baan schuiven om alle belangen beter te kunnen afwegen. Het PAB was verdeeld omdat men Papendrecht graag een dorps karakter wil blijven geven en een groot deel van de achterban van het PAB de zondagsrust wil respecteren.

Twee koopzondagen per maand

Praktisch iedere partij had een ander voorstel, maar uiteindelijk werd na een schorsing gekozen voor twee koopzondagen per maand, namelijk de eerste en derde van iedere maand. Dat voorstel kon op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen. De winkels mogen open van 12.00 tot 18.00 uur. Dit voorstel zou met alle gevoelens in de gemeenteraad en de gemeente rekening houden. Tegenstanders van de koopzondag haalden onlangs nog 1700 handtekeningen op.

Zelfstandige winkels gesloten

Op zondag 7 december 2014 was de eerste grote koopzondag dat de winkels in Papendrecht geopend waren. Een rondgang over de Meent leerde dat er ongeveer 20 winkels open waren. Het waren de grote winkelketens zoals de Jumbo, Bruna, Hema en Jamin die hun deuren hadden geopend. De zelfstandige winkels waren gesloten. Ook de koopzondagen erna gaf ditzelfde beeld.

Enquête december 2015

De Gemeenteraad besloot om deze aanpassing van de winkeltijdenverordening na een jaar te evalueren. Het OCD (Onderzoek Centrum Drechtsteden) voerde deze evaluatie in december 2015 voor de gemeente uit.

Het OCD vroeg zowel bewoners als ondernemers naar hun mening over de toegestane zondagsopening. Voor de bewoners maakten ze daartoe gebruik van het bewonerspanel Papendrecht. 579 inwoners kregen een mail met het verzoek een gelinkte digitale enquête in te vullen. Daaraan hebben 314 gehoor gegeven, een respons van 54%.

Ondernemers konden ook hun mening geven via een digitale enquête. Daartoe werden 186 ondernemers via een brief namens B&W uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. 61 Ondernemers vulden de digitale enquête in. Bij nog eens 11 heeft het OCD de vragenlijst telefonisch afgenomen. Bij elkaar een respons van 72 deelnemende ondernemers (39%).

Conclusies digitale enquête Bewoners:

  • Een meerderheid (60%) van de bewoners is tevreden met de huidige regeling; 12% vindt dat de winkels op alle zondagen open moeten kunnen. Een kwart van de bewoners wil de winkels daarentegen op zondagen juist gesloten houden.
  • Ook hier is het daadwerkelijke gebruik maken van de winkelopening op zondag (47%) lager dan het aandeel tevreden bewoners. In tegenstelling tot bij de ondernemers ontlopen de 1e en 3e zondag elkaar weinig. Ruim minder dan de helft van de gebruikers van de winkelopening op zondag, doet dat elke maand.
  • De belangrijkste redenen voor geen gebruik tot nu toe zijn: doe liever andere dingen op zondag, doe inkopen liever op andere dagen en de zondagsrust. Maar ook dat er te weinig winkels open zijn op de zondagen en dat het (mede daardoor) niet gezellig is, wordt door menig bewoner aangevoerd om geen gebruik te maken van de verruiming van de winkeltijden.
  • De tevredenheid met de huidige regeling vertaalt zich in een voorkeur voor de 1e en de 3e zondag van de maand. Met in de praktijk dus een licht voorkeur voor de 1e zondag.
  • De opmerkingen/suggesties aan het eind van de vragenlijst sluiten in grote meerderheid aan bij de eerder gegeven antwoorden. Sommigen geven aanvullend aan het alleen nodig/interessant te vinden voor bouwmarkten en supermarkten. Een enkeling ten slotte wijst op het dure parkeren of pleit voor het uitbreiden van de blauwe zonetijd tot twee uur.

Conclusies digitale enquête Ondernemers:

  • Vier op de tien ondernemers die de enquête hebben ingevuld zijn tevreden met de huidige regeling, een kleine 15% is voor verdere verruiming. Daar staan eveneens vier op de tien ondernemers tegenover die vinden dat de winkels op zon- en feestdagen gesloten moeten zijn. Een klein aantal ondernemers is voor inperking of voor andere zondagen. Zelfstandigen en ondernemers uit het centrum vinden meer dan gemiddeld dat de winkels op zondagen gesloten zouden moeten zijn; ketenbedrijven en ondernemers uit overig Papendrecht zijn meer dan gemiddeld voorstander van verdere verruiming.
  • Het daadwerkelijke gebruik van de verruiming door ondernemers ligt lager dan de tevredenheid; nu nog op zo'n 20%. Zo'n 10% heeft het wel geprobeerd, maar is er weer mee gestopt. Belangrijkste redenen om de winkel niet (meer) op zondagen te openen zijn: wil ook een vrije dag; te weinig omzet/publiek; zondagsrust. 'Het loopt niet en zal ook nooit gaan lopen' zeggen sommigen. 'Dat kan pas als iedereen meedoet en dat gaat nooit gebeuren, zeker niet in de wijkcentra'. Ook wijzen sommigen op het veiligheidsaspect: als enige of één van de weinigen open gaan in hoek van het winkelcentrum is niet veilig.
  • Zelfstandige winkeliers zijn beduidend minder vaak open op zondagen dan ketenbedrijven. Zij willen vaker dan ketenbedrijven een vrije dag in de week en/of de zondagsrust respecteren.
  • Weinig ondernemers hebben een voorkeur voor minder of andere zondagen. In aanmerking genomen dat vier op de tien ondernemers tevreden is met de huidige regeling, hebben de 1e en de 3e zondag van de maand de voorkeur. Van die twee zondagen gaat in de praktijk de meeste voorkeur uit naar de 1e zondag.